Zobraziť filtre

Človek a príroda


Produkty na nákup , Počet výsledkov : 29

Oblasť človek a príroda zahŕňa prvouku a prírodovedu. Dieťa poznáva organizmy, neživé prostredie a ich vzájomné vzťahy. Žiaci si rozvíjajú svoje predstavy o prírodných a spoločenských javoch, porovnávajú, triedia a zoskupujú predmety a javy a spolupracujú pri riešení skúmateľských aktivít. Učia sa argumentovať a chápať význam pravidiel a predpisov v živote. Vrámci prírodovedy žiaci spoznávajú životné prostredie a pozorujú jeho zmeny. Učia sa hľadať, pátrať, skúmať a objavovať, v čom spočíva základný predpoklad poznávania a porozumenia prírodovedy.