Zobraziť filtre

Ako sa to robí


Súbor dejových obrázkov obsahuje päť sérií po štyroch kartičkách. Úlohou je zoradiť štvoricu kartičiek podľa postupnosti deja. Dejové obrázky zobrazujú činnosti v domácnosti, pri ktorých môžu pomáhať aj deti. Napríklad pečenie koláčov alebo natieranie chleba.