Zobraziť filtre

Ako sa to stalo


Súbor dejových obrázkov obsahuje desať sérií po štyroch kartičkách. Úlohou je zoradiť štvoricu kartičiek podľa postupnosti deja. Dejové obrázky zobrazujú dej v prírode a prirodzených veciach okolo nás. Napríklad stavanie snehuliaka, stavanie z kociek, postupné okusovanie jabĺčka a iné.