Zobraziť filtre

Citoslovce zvuky - Oskola


Citoslovce sú často prvými slovami, ktoré deti povedia. Deti radi napodobujú zvuky okolo seba. Na kartičkách sú znázornené zvuky a pod nimi sú citoslovce týchto zvukov.