Zobraziť filtre

Umenie a kultúra


Produkty na nákup , Počet výsledkov : 4

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra na prvom stupni základnej školy zahŕňa hudobnú a výtvarnú výchovu. Hudobná výchova rozvíja hudobnú kompetenciu dieťaťa, kultivovaný rečový, hlasový a pohybový prejav v spojení s hudbou, učí žiaka orientovať sa vo svete hudby a vedie žiaka k hudobnej tvorivosti. Vrámci výtvarnej výchovy žiaci rozvíjajú svoju predstavivosť a fantáziu, spoznávajú základné prostriedky výtvarného vyjadrovania, učia sa pracovať s rôznymi materiálmi a nástrojmi. Žiaci tiež poznávajú umelecké diela, osvojujú si kultúrne postoje, spoznávajú základné prostriedky výtvarného vyjadrovania a rozvíjajú tvorbu vlastných myšlienkových konceptov a ich technickú realizáciu.