Zobraziť filtre

Matematika


Produkty na nákup , Počet výsledkov : 23

Matematika je prostriedkom rozvoja myslenia, pamäti a logického uvažovania. Je nevyhnutná pre predstavivosť, priestorovú orientáciu, usudzovanie, časové postupnosti a vnímanie času. To, že dieťa vie mechanicky vymenovať číselnú radu, zapísať číslice alebo povedať spamäti násobky neznamená, že ovláda matematické schopnosti. Matematické predstavy sa budujú postupne, od tých najnákladnejších elementov, ako je schopnosť triediť na menej, rovnako a viac, triediť podľa rôznych kategórií, a potom tiež triediť podľa veľkosti a tvaru. Následne začína dieťa triediť a porovnávať čím ďalej, tým zložitejšie súbory. Na základne týchto schopností sa potom budujú číselné predstavy, teda pochopenie pojmu číslo, porozumenie matematickým pojmom a symbolom. V tejto kategórií ďalej nájdete kartičky na precvičovanie celej rady funkcií - od tých najzákladnejších, ktoré slúžia na budovanie predmatematických predstáv až po tie náročnejšie, ktoré sú už charakteristické pre mladší školský vek. Všetko ide spolu ruka v ruke, a preto je potrebné budovať u dieťaťa matematické predstavy už od raného veku, pretože to má nezanedbateľný vplyv nie len na jeho školskú úspešnosť.